Fotografering

Priser.

250 kr per digital bild, anpassade för egen framkallning

400 kr 3 digitala bilder, anpassade för egen framkallning

600 kr 5 digitala bilder, anpassade för egen framkallning

800 kr 7 digitala bilder, anpassade för egen framkallning

1000 kr 10 digitala bilder, anpassade för egen framkallning

Web galleri där ni får välja ut vilka bilder ni vill ha från hela fotograferingen.

_MG_8312kk
_MG_8346k

Urval
Efter fotograferingen så får ni tillgång till ett web album där alla bilder presenteras och ni har möjligheter att välja där vilka bilder ni vill ha. Enkelt, smidigt och perfekt att sitta i lugn och ro och välja ut bilderna. Bilderna levereras därefter digitalt via nedladdningsfil.

Betalning
Faktura skickas på er mail och ska betalas innan bilderna skickas. För betalning via swish står anvisningar på fakturan.

Bildanvändning
För web anpassade bilder ingår rätten att för kunden bruka bilderna privat samt till publicering på Internet (sociala medier). Fotograf: Benita Poulsen skall ALLTID anges vid ev publiceringar, även i tidningar och dylikt. De web anpassade bilderna får ej användas för redaktionella och kommersiella ändamål. Bilderna får ej reproduceras eller ändras utan fotografens tillstånd, fotografen äger upphovsrätten till så väl originalbilden som den bildbehandlade bilden.

Fotografen har rätt att bruka bilderna i sin normala marknadsföring på hemsidan.
Vid användning inom andra områden måste fotografen ha godkännande från kunden.